Arbeidsfysiotherapeutisch
Werkplekonderzoek

Arbeidsfysiotherapeutisch Werkplekonderzoek van ActiVitaal

Tijdens een werkplekonderzoek worden de indeling van het werk, de werkplekergonomie en de werkwijze van de werknemer nauwkeurig bekeken. Deze aspecten worden in relatie gebracht met de eventuele gezondheidsproblemen van de werknemer. Wanneer er zich herstel belemmerende factoren in de werksituatie bevinden, wordt dit aangegeven en beschreven in een rapportage met conclusies en aanbevelingen. De werknemer, u als opdrachtgever en de bedrijfsarts ontvangen hiervan een exemplaar.
Uiteraard kan het werkplekonderzoek ook preventief ingezet worden. De aanbevelingen zullen zich dan richten op het voorkomen van gezondheidsproblemen.

Wat levert het u op

Uw werknemer ontvangt adviezen over gezond werken, wordt getraind in het ergonomisch verantwoord instellen van zijn/haar werkplek en in het uitvoeren van de optimale werktechniek. Beide aspecten verkleinen de kans op uitval en dragen bij aan het vergroten van het werkplezier