Verzuim-
verzekeringen

Verzuimverzekeringen van ActiVitaal

ActiVitaal kan u adviseren op het gebied van verzuimverzekeringen. Onze verzekeringsagent geeft u graag een advies op maat. De verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte is voor werkgevers. Bij deze verzekering meldt u alle werknemers aan die op de loonlijst staan. Dat wil zeggen, de werknemers die in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst en die verplicht verzekerd zijn voor de WIA. Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, dan moet u hun loon doorbetalen. Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten.

Welke risico’s zijn verzekerd?

Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet u voor een maximale periode van 104 weken 70 procent van hun loon doorbetalen. Dit loon is gemaximeerd tot het maximumloon van voor de sociale verzekeringen (€ 51976 in 2015). Dit een wettelijke verplichting volgens het Burgerlijk Wetboek. Als u zich hiervoor verzekert, krijgt u een vergoeding voor maximaal 104 weken.Andere kosten

U kunt zich ook verzekeren voor andere kosten die u moet doorbetalen, zoals werkgeverspremies. U kunt (een deel van) deze kosten meeverzekeren. U kunt ook vaak aanvullende afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst meeverzekeren.

Krijgen mijn werknemers een medische keuring?

Uw werknemers worden voor deze verzekering niet medisch gekeurd.Hoe hoog is de premie?

U betaalt elk jaar een premie. De hoogte hiervan is voor elk bedrijf anders. Hoe berekent de verzekeraar de premie? De verzekeraar telt de jaarlonen van alle werknemers die u in dienst heeft bij elkaar op. Dit totaalbedrag vermenigvuldigt de verzekeraar met een premiepercentage. Dat is de premie die u per jaar moet betalen.