Uitvoeren
Casemanagement

Uitvoeren Casemanagement van ActiVitaal

De casemanager kan voor u een actieve verzuimregie voeren of uw leidinggevenden en/of personeelsfunctionaris ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. Het doel van de casemanager is het verminderen en inkorten van de verzuimperiode van de werknemer. Het inzetten van een casemanager ontlast u als werkgever en zorgt ervoor dat de re-integratie volgens de richtlijnen van het UWV verloopt. Het doel is om samen te werken naar een structurele oplossing. De werkgever is en blijft eindverantwoordelijk voor de re-integratie.

Casemanagers zijn de tussenpersonen die verzuimregistratie en begeleiding uitvoeren van zieke medewerkers vooral in het midden- en kleinbedrijf. Zij staan als het ware tussen de bedrijfsarts en de werkgever in. Namens de werkgever begeleiden zij het re-integratieproces van de zieke. Kortom: de spin in het web. Met alle kennis van wet- en regelgeving, protocollen en lopende contracten zorgt de casemanager ervoor dat alle betrokken partijen doen wat ze moeten doen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van een casemanager zijn als volgt samen te vatten:
· Het fungeren als aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, waaronder de werkgever, de arbodienst, het UWV en behandelaars.
· Het monitoren van het verzuim, door het onderhouden van contact met de medewerker.
· Adviseren met betrekking tot interventie voor snelle(re) re-integratie.
· Ondersteunen bij het opstellen van het Plan van Aanpak en het opstellen van een re-integratiedossier.
· Ondersteunen bij de eerstejaars evaluatie.
· Ondersteunen bij subsidieaanvragen.
· Verzorgen van aanvragen WIA volgens de richtlijnen van het UWV.

Waarom casemanagement?

Het casemanagement moet worden bijgehouden als gevolg van de wet- en regelgeving om WIA te voorkomen. Het heeft te maken met de wettelijk verplichting om alles gedurende het ziekteproces vast te leggen. Het uitgangspunt van de regelgeving is dat werkgever, werknemer en arbodienst alles moeten doen om WIA te voorkomen en dat er ook precies kan worden nagegaan hoe het verloop van het proces is geweest indien iemand alsnog in de WIA dreigt te komen.Wanneer casemanagement?

Men krijgt met casemanagement te maken via de werkgever, als men wat langer verzuimt. De werkgever is verplicht casemanagement aan te bieden na acht weken verzuim.

Wie kan de rol van casemanager vervullen?

Grote organisaties hebben vaak een eigen casemanager in dienst. Kleinere organisaties besteden het vaak uit aan een externe bedrijven. ActiVitaal kan het casemanagement op professionele wijze voor u uitvoeren. Dit kan op basis van een abonnement of op uurbasis. Aan u de keus!

Wat zijn de consequenties als het casemanagement niet goed wordt uitgevoerd?

Als een medewerker in de WIA dreigt te komen, dan zal het UWV het re-integratieverslag gaan toetsen. Als het verslag niet compleet is, dan zal de casemanager daarop worden aangesproken. Hij was tenslotte de aangewezen persoon om te helpen alle documentatie bij te houden en partijen te assisteren of alle gegevens correct werden aangeleverd. Voorts zal het UWV het re-integratieverslag inhoudelijk toetsen. De casemanager zal worden verzocht uit te leggen welke maatregelen ter voorkoming van WIA zijn genomen. Het UWV is daar heel streng in.

In het Plan van Aanpak is een concreet stappenplan opgesteld waarin alle partijen hun verantwoordelijkheden nemen. De casemanager coördineert en spreekt alle partijen aan op hun wettelijke rechten en plichten. Wanneer één van de partijen zich niet houdt aan afspraken of wettelijke plichten dan zal hier terstond melding van worden gemaakt. Dit kan mogelijk tot eventuele sancties leiden van overheidsinstanties zoals het UWV.