Re-integratie trajecten
2de Spoor

2de Spoor Re-integratie trajecten van ActiVitaal

Indien, in geval van uitval van uw werknemer, het niet mogelijk is om uw werknemer binnen uw bedrijf aan het werk te houden of te krijgen, dan zal het 2e spoor in werking moeten worden gezet. Het doel van een 2e spoor traject is het vinden van (ander) werk bij een andere werkgever, waarbij duurzame re-integratie het uitgangspunt vormt.

Aanpak

De inhoud en de werkvorm van het traject worden vooraf besproken. Het gaat erom dat we de werkwijze kiezen die bij uw werknemer en zijn/haar situatie past, zodat het traject uw werknemer daadwerkelijk in beweging zet. De aanpak van ActiVitaal kenmerkt zich door op maat samengestelde trajecten en een actieve/ intensieve individuele begeleiding.

Onderdelen die veelal binnen ieder 2e spoor traject aanbod komen zijn;

Onderdeel 1: Zelfonderzoek en verwerking.

Hier werkt uw werknemer aan een aantal gerichte opdrachten die zijn of haar persoonlijkheid in kaart brengen. Onder andere komen de volgende aspecten aan de orde:

• Acceptatie van de situatie / Motivatie voor nieuwe situatie.
• Belemmeringen/belemmerende overtuigingen.
• Prestaties.
• Persoonskenmerken.
• Kernkwaliteiten.
• Successen en vaardigheden.
• Samenstelling en presentatie persoonlijkheidsprofiel op basis van bovenstaande aspecten.
Deze onderdelen geven een goed beeld van wensen, vaardigheden etc. welke tevens goed gebruikt kunnen worden tijdens sollicitatie inspanningen.

Onderdeel 2: Bemiddeling naar passend werk

N.a.v. de conclusies uit onderdeel 1 wordt hier een start gemaakt met beroepen en branches waar een voorkeur ligt. Waar liggen mijn interesses (hobby’s, dromen, passies) en kan ik dat linken aan een beroep of branche? Wat voor werkomgeving (bedrijfscultuur) zoek ik? In dit onderdeel verzamelt uw werknemer bijvoorbeeld vacatures van banen die hem of haar interesseren of gevoelsmatig aantrekken. Het screenen van beroepen en branches die aan bod zijn gekomen, desnoods het verder uitbreiden daarvan. Nu filtert uw werknemer op concrete mogelijkheden, rekeninghoudend met situatie, werk- en opleidingsachtergrond en conclusies vanuit het persoonlijkheidsprofiel. Kortom: wat is realistisch? Onderdelen zijn bijvoorbeeld: doelen stellen die realistisch zijn, een plan opstellen om de nodige stappen te zetten om het doel te bereiken, begeleiden bij sollicitaties en gesprekstechnieken. In deze sessies komt de informatie uit alle onderdelen samen en is uw werknemer in staat doelgericht acties ondernemen. Uiteraard stelt ActiVitaal een netwerk van potentiële nieuwe werkgevers beschikbaar en zal deze ook benaderen met verzoek tot een nieuwe werkplek.