ActiVitaal

Netwerk
Specialisten

ActiVitaal | Netwerk

Naast een vaste kern van specialisten werkt Activitaal Verzuimoplossingen nauw samen met een netwerk van doelgerichte vakmensen die iedere beschikt over unieke kwaliteiten en die ingezet kunnen worden wanneer nodig.

Foto Netwerk Specialist

Karen de Wit | Bedrijfsarts, medisch adviseur, burn-out coach

Als ‘mensenmens’ heb ik na mijn studie geneeskunde voor de ‘SocialeGeneeskunde’ gekozen en inmiddels heb ik een flink aantal aspecten hiervan leren kennen. Ik ben werkzaam geweest als verzekeringsgeneeskundige (registratie 1984), verslavingsarts, bij de GGD, als coach en regiocoördinator ten behoeve van studenten Sociale Geneeskunde bij het UMCG, en last but not least als bedrijfsarts (registratie 2002).
Mijn interesse voor ‘de mens achter de mens’ heeft gemaakt dat ik in 2007 mijn coachingsvaardigheden uitgebreid en verdiept heb met registraties van Burn-outcoach, Interculturele NLP, Destinationcoach, MBTI, Communicatietrainingen (Stad van Axen), Systemisch werk, Re-Vitaliseringstraining, Werken met Waarden in Werk en een kadercursus bij de Nederlandse Vereniging van Vrouwelijke Artsen

Foto Netwerk Specialist

Anneke Kloosterman | Diëtist

Voeding is meer dan eten. Soms vraagt de gezondheid om een aanpassing aan de voeding. Maar ook zit er achter een eetpatroon een bepaalde emotie en gewoonte. In mijn begeleiding vind ik het belangrijk om goed te luisteren en interesse te tonen in de persoon. Samen met de cliënt stel ik een plan op en maak haalbare doelen om het leefpatroon te veranderen. Daarnaast pas ik motivational interviewing toe indien nodig. Ieder mens is uniek en heeft weer een andere aanpak nodig. Een gezonde voeding en een regelmatig eetpatroon is een uitgangspunt in mijn begeleiding.
In de praktijk zie ik veel mensen met diabetes, verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, maag/darmklachten, ondervoeding en overgewicht.

Foto Netwerk Specialist

Patrick Hakze | Verzekeringsadviseur

Als verzekeringsadviseur help ik bedrijven en ondernemers om te gaan met de risico's van het ondernemen. Alleen regelmatige en persoonlijke aandacht van één adviseur zorgt voor zekerheid en een passende en betaalbare verzekeringsoplossing. Na een calamiteit of schade wilt u ten slotte schadeloos gesteld worden door uw verzekering. Dit klinkt zo logisch, maar is dat ook zo?
Toch komt het regelmatig voor dat er geen of beperkte dekking is op een verzekering. Vaak is de oorzaak ontbrekende polissen, onjuiste polissen en de onbekendheid van de verplichtingen vanuit de polis. Kent u bijvoorbeeld alle verplichtingen uit de polisvoorwaarden? Bent u geïnformeerd over de sancties bij het niet nakomen van deze verplichtingen? Werkgevers hebben nog veel meer verplichtingen. U moet bijvoorbeeld loonheffing betalen, premies voor de werknemersverzekeringen afdragen en een loonadministratie bijhouden. Daarbij komen nog de wettelijke verplichtingen zoals vanuit de Arbo-wet, Wet Verbetering Poortwachter, Wet Loondoorbetaling bij ziekte een wet ‘Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen’ (WIA). Deze wettelijke verplichtingen zorgen voor extra financiële risico’s voor werkgevers.
Zekerheid, gemak, duidelijke taal en persoonlijk aandacht zijn de kernwaarden van waaruit ik werk.

Foto Netwerk Specialist

Emilie ter Pelkwijk | Jurist, mediator en vertrouwenspersoon

Ik ben een praktisch en resultaat gerichte jurist, een toegankelijke, spontane persoonlijkheid die mensen op hun gemak weet te stellen en met elkaar in verbinding kan brengen.
Voor Activitaal heb ik de door hen gebruikte juridische documentatie (overeenkomsten, klachtenprocedure, privacyreglement en algemene voorwaarden) gecontroleerd en op elkaar afgestemd. Naast het beoordelen van juridische documentatie geef ik juridisch advies. Door tijdig advies te vragen over bijvoorbeeld de uitleg van bepalingen in contracten kan dit inschakeling van advocaten voorkomen. Met ruim 25 jaar ervaring als bedrijfsjurist bij Friesland Bank ben ik generalist op het gebied van financieel recht. Ik vind het leuk om uiteenlopende juridische vragen op een praktische manier binnen de grenzen van het recht op te lossen.
Daarnaast ben ik MfN-register mediator en heb ik de specialisatie arbeidsmediation gevolgd. Bij verstoorde arbeidsrelaties, waaronder ook onenigheid in maatschappen, wordt steeds vaker een beroep gedaan op mediators. Als mediator begeleid ik partijen om weer met elkaar in gesprek te gaan zodat ze zelf tot een duurzame oplossing van hun probleem komen. Het geeft voldoening om te zien dat partijen samen tot een win-win situatie komen in plaats van een kostbare, langdurige procedure voor een rechter.
Ook ben ik als extern vertrouwenspersoon in te schakelen. De basis voor plezier op je werk is het op een goede manier met elkaar omgaan. Als vertrouwenspersoon kan ik daar aan bijdragen.