Re-integratie trajecten
1ste spoor

1ste spoor Re-integratie trajecten van ActiVitaal

Het doel van een traject 1e spoor is, uw werknemer, na uitval, binnen uw bedrijf aan het werk te houden of zo snel mogelijk weer werk te laten hervatten. Indien er sprake is van ziekte of een dreigende uitval van één van uw werknemers, dan vindt er bij ons een snelle interventie plaats. Dit vanuit ons opgebouwd netwerk van zeer ervaren professionals. Vanuit ervaring hebben wij geleerd dat een snelle interventie preventief werkt en de re-integratie van uw werknemer versnelt.

Aanpak

Allereerst gaan we in gesprek met de werknemer en de werkgever om helderheid te scheppen in de gevolgen van de beperking/ziekte. Hierbinnen wordt er met name gekeken naar de mogelijkheden van uw werknemer. U ontvangt advies of uw werknemer nog geschikt is voor het eigen werk. Daarnaast denken we met u mee om het eigen werk weer passend te maken voor uw zieke werknemer. Indien het eigen werk niet meer mogelijk is voor uw werknemer, ontvangt u een advies en gaan we samen met u na, of er binnen uw organisatie nog ander passend werk te vinden is. Hierin ontvangt de werkgever als de werknemer ook uitleg over de consequenties van het aanvaarden van ander, passend werk.

Resultaat

Een deskundig advies en een snelle interventie gericht op werkhervatting of werkbehoud.