Belastbaarheids
Onderzoeken

Belastbaarheidsonderzoeken van ActiVitaal

De arbeidsdeskundige brengt advies uit op welke manier de huidige belastbaarheid van werknemer afgestemd kan worden op de belasting van de huidige functie van de werknemer of een andere functie waarin werkhervatting mogelijk is. De arbeidsdeskundige vertaalt de door de bedrijfsarts aangegeven belastbaarheid van de werknemer naar de belasting van de functie of vergelijkt deze met elkaar. Het belastbaarheidsonderzoek kan ingezet worden in het kader van het eerste spoor, maar ook in andere gevallen waarin u als werkgever te maken heeft met een gewijzigde belastbaarheid van uw werknemer.