RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van ActiVitaal

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie is kort gezegd een overzicht van alle mogelijke risico’s die het bedrijfsresultaat kunnen beïnvloeden en waarin voor elk risico wordt aangegeven wat het gevolg kan zijn als het risico zich voordoet, welke maatregelen getroffen kunnen worden ter beheersing en wie deze maatregelen het beste kan nemen. ActiVitaal heeft ruime ervaring op het gebied van opstellen van een RI&E. Graag brengen wij voor u in beeld welke risico´s er zijn voor uw personeel en uw organisatie en adviseren wij u over een plan van aanpak. Het opstellen van een RI&E is sinds 1994 wettelijk verplicht in het kader van de Arbowet voor alle werkgevers met personeel in dienst.